default_mobilelogo

 

Občianske združenie In Minorita pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov pripravilo v Krajskom múzeu v Prešove inštaláciu dobových fotografií Jozefa Kolarčíka – Fintického zachytávajúcu Rómov z okolia Prešova v rokoch 1930 -1960 a inštaláciu panelovej výstavy Príbehy z fotografií.   

Vernisáž sa uskutoční 8.apríla 2014 o 15.00 hod. v priestoroch Krajského múzea v Prešove. Kurátorkou výstav je etnografka Zuzana Kumanová,PhD.

Jozef Kolarčík-Fintický (1899 -1961) pôsobil ako dedinský učiteľ vo Finticiach. Mal všestranné záujmy, viedol spevokol, venoval sa zberu ľudových piesní a slovesnosti, zaujímal sa o Rómov, históriu, archeológiu... V jeho pozostalosti zostalo asi 550 fotografií, asi 200 z nich je z rómskeho prostredia. Datované sú do obdobia rokov 1930-1960. Fotografie zachytávajú predovšetkým rómskych muzikantov, autorových priateľov, ale aj momentky z táborenia, podomového predaja a trhov.
 

Výstava Príbehy z fotografií ponúka pohľad na lokality z Kolarčíkových fotografií v súčasnosti. Snahou bolo stotožniť postavy z fotografií, dozvedieť sa niečo o živote týchto ľudí a zachytiť zmeny, ktoré v lokalitách nastali. Zámer sa podaril a tak vznikla výstava, ktorá dokumentuje život Rómov v 6 lokalitách a ponúka pohľad na spoločenskú zmenu.