default_mobilelogo

V tomto roku uplynie 70 rokov od oslobodenia komplexu nacistických koncentračných táborov Auschvicz-Birkenau (Oswiencim-Brzezinka). Deň oslobodenia – 27. január si pripomíname ako Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu.

 

V rokoch 1941 – 1945  do koncentračného tábora Auschvicz-Birkenau deportovali nacisti asi 1,3 milióna ľudí. Viac ako 1,1 milióna mužov, žien a detí tam bolo zavraždených. Asi 900 000 deportovaných hneď po príjazde poslali do plynových komôr alebo zastrelili. Zvyšných 200 000 zomrelo na následky chorôb, podvýživy, týrania alebo lekárskych pokusov. Medzi internovanými bola aj veľká skupina Rómov z celej Európy: Holandska, Nemecka, Rakúska, Čiech a Moravy. Žili v neľudských podmienkach, mnohí boli vystavení zvráteným lekárskym pokusom dr. Mengeleho. Viac ako 21 000 Rómov a Sintov tu bolo zavraždených.  

Za múrmi tábora  fungovala továreň na smrť. Nacisti postupne vyvinuli priemyselný systém vraždenia. V plynových komorách s použitím cyklónu B zomierali tisícky ľudí, ktorých spaľovali v krematóriách. 

Ku koncu vojny bolo jasné, že postupujúca Červená armáda oslobodí aj Osvienčim. Nacisti sa snažili zahladiť dôsledky svojich činov: obytné bloky aj so zostávajúcimi ľuďmi vo vnútri zapálili a tábor chceli zrovnať so zemou. To však už nestihli: 27. januára 1945 tábor oslobodila 322. strelecká divízia. Vojaci našli v tábore už len 7600 preživších. Nacisti pred oslobodením poslali viac než 58 000 ľudí na nútené práce do Ríše, väzňov, ktorí neboli schopní pochodu, zastrelili na mieste. 

Spomienka na obete holokaustu musí zostať živá, a to aj po sedemdesiatich rokoch. Zverstvá fašizmu a nacizmu nesmú upadnúť do zabudnutia. Iba tak má spoločnosť šancu poučiť sa z dejín a vyvarovať sa rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu. Odkaz holokaustu je o to aktuálnejší, o čo radikálnejšie sú názory šíriace rasovú, kultúrnu a náboženskú intoleranciu.