default_mobilelogo

 

V tomto roku sme v našej organizácii pripravili rôznorodé podujatia ku Dňu Rómov. Predovšetkým sme sa snažili pripomenúť si postavenie rómskych žien. Už pred dvoma rokmi sme pripravili panelovú výstavu Úspešné rómske ženy, ktorá prináša pohľad na 6 výnimočných Rómiek. Našim cieľom bolo zviditeľniť ženy, ktoré sú úspešné v spoločnosti, dosiahli v svojich profesiách spoločenské uznanie, ale na svojej ceste životom museli prekonať viaceré prekážky, často spojené s pôvodom a identitou. V minulom roku k výstave v spolupráci so združením Living documentary pribudli dva krátke dokumentárne filmy o rádovej sestre Atanázii a spisovateľke Zdenke Mahajovej. Práve premiéry filmov nám umožnili pripomenúť si osudy výnimočných žien aj v tomto roku. Výstava bola nainštalovaná v priestoroch Verejnej ochrankyne práv v Bratislave, podujatie otvorila Jana Dubovcová. Následne bola výstava nainštalovaná v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky a otváral ju podpredseda NR SR Ján Figeľ. 

 

 

Okrem podujatí na národnej úrovni sa konali aj podujatia v lokalitách, kde pôsobíme v rámci projektu Občianska participácia rómskych žien. V Mojmírovciach sa konalo kultúrne podujatie, na ktorom sa premietali filmy, odznela krátka prednáška o dejinách Rómov  a posedenie pri hudbe. Najväčší záujem bol práve o hudbu a tanec. 

Ďalšie podujatie sme zorganizovali na Myjave, kde sa bolo autorské čítanie Zdenky Mahajovej. Dala nám nahliadnuť do svojej novej tvorby a zároveň porozprávala o sebe. Zaujímavá bola spätná väzba od jej priateľov a známych. Hudobným hosťom bola huslistka Barbora Botošová. 

Sériu podujatí sme ukončili vo Vtáčkovciach, kde sa vďaka Gabike Gáborovej konalo veľké zhromaždenie a oslava Dňa Rómov. Gabika Gáborová pôsobí v obci ako terénna sociálna pracovníčka a spolu s kolegyňami a ženami z obce pripravili celé podujatie. Komunitu vo Vtáčkovciach dobre pozná, preto vedela čo tamojší obyvatelia ocenia. Asi 7 žien celý deň pripravovalo tradičné jedlá: goja, marikle, dusené mäso a zeleninu. Podujatie sa konalo pod holým nebom, vystúpila na ňom sólistka divadla Romathan a Gabika celé podujatie moderovala po rómsky. Aj napriek zlému počasiu prišlo veľa ľudí, žiaľ iba Rómovia. Aj to je odraz skutočnosti, že v mnohých obciach na Slovensku už Rómovia a neRómovia žijú ako dve oddelené komunity. 

Oslavovať Deň Rómov sa ukázalo ako dôležité, z hľadiska budovania povedomia samotných Rómov o vlastných dejinách ako z pohľadu majoritnej populácie.