default_mobilelogo

V roku 2010 združenie vstúpilo do spolupráce s občianskym združením Romano Kher - Rómsky dom na projekte Rómskeho dokumentačného a informačného centra.

 

Cieľom aktivít je vytvoriť odborné multidisciplinárne pracovisko, ktoré bude vyhľadávať, spracovávať a sprístupňovať verejnosti informácie o Rómoch. V prvej etape bol zrealizovalizovaný monitoring dostupných informácií o Rómoch po roku 1989, spracovaná výberová bibliografia, výstava, bulletin k výstave a vebová stránka. V súčasnosti obe mimovládne organizácie zabezpečujú rozvoj Rómskeho dokumentačného a informačného centra.

Projekt sa realizoval s podporou Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR.