default_mobilelogo

Občianske združenie sa téme rómskeho holocaustu venuje od roku 2005. V partnerstve s Ministerstvom kultúry SR, Slovenským národným múzeom a Ústavom etnológie SAV pripravilo projekt Ma bisteren!. V rámci projektu bolo v rokoch 2005-2007 osadených 7 pamätníkov a pamätných tabúľ na území SR. Ich odhalenie sprevádzali pietne akty so spomienkovými podujatiami. Súčasťou osvetových aktivít bol vznik panelovej výstavy zachytávajúcej dejinné udalosti súvisiace s témou, konal sa seminár na tému Nepriznaný holocaust Rómov, vznikol samostatný zborník, niekoľko druhov tlačovín, dokumentárny film pre STV pod názvom Ma bisteren! a konalo sa niekoľko desiatok diskusných podujatí. Od roku 2005 sa každoročne koná pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holocaustu v Banskej Bystrici.

 

Projekt sa realizuje vďaka podpore Ministerstva kultúry SR, Úradu vlády SR, Švajčiarskemu veľvyslanectvu v Bratislave a Nadácii otvorenej spoločnosti – Open society fund a Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

Viac na www.romaholocaust.sk