default_mobilelogo

Projekt sa venuje problematike viacnásobného znevýhodnenia rómskych žien. Jeho cieľom je podpora, osobnostný rozvoj a podpora lokálnych aktivít s cieľom pozitívne ovplyvniť rómske komunity. V rokoch 2013 – 2016 sa projekt realizoval v okolí Košíc a Nitre. Do aktivít bolo zapojených 8 žien, ktoré absolvovali neformálne vzdelávanie a odpracovali množstvo dobrovoľníckych aktivít.

Druhá fáza projektu sa začala rozvíjať v roku 2017 v okolí Kežmarku. 

Projekt sa realizoval vďaka podpore z Fondu pre MVO Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 prostredníctvom Nadácie otvorenej spoločnosti a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.