default_mobilelogo

Cieľom bolo zverejniť príbehy zaujímavých a úspešných rómskych žien. Prostredníctvom výstavy a tlačovín je snaha narušiť vžité stereotypy v lokálnych spoločenstvách a podporiť rómske ženy v prístupe ku vzdelávaniu, v prístupe na  trh práce a v spoločenskom uplatnení. 

Zverejnenie príbehov pomôže poukázať na problémy, s ktorými sa ženy z rómskych komunít stretávajú. Vzhľadom na to, že cieľovou skupinou sú ženy, matky, veríme, že sa nám podarí prostredníctvom pozitívnych vzorov iniciovať záujem aj žien z majority, ktoré sa budú pozerať na tieto ženy z iného zorného uhla.