default_mobilelogo

Jozef Kolarčík - Fintický (1899 - 1961) bol učiteľom a milovníkom folklóru. Zaoberal sa zberom ľudovej slovesnosti, piesní, obyčajov, viedol folklórnu skupinu. Jednou z oblastí jeho záujmu boli aj Rómovia. V jeho pozostalosti sa nachádza množstvo nespracovaného etnografického materiálu a najstaršia ucelená fotografická zbierka zachytávajúca život Rómov v rokoch 1930 - 1960.

 

Cieľom aktivít bolo pripraviť výstavu fotografií. Vernisáž sa konala v roku 2005 v Prahe. V roku 2007 vyšla samostatná publikácia zostavená z fotografií. V roku 2013 sme pripravili samostatnú výstavu Príbehy z fotografií, ktorá mapuje osudy ľudí z dobových záberov a spoločenské zmeny v lokalitách, kde zábery vznikli. Výstava mala vernisáž v novembri 2013 počas festivalu Jeden svet. 

 

Projekt sa realizoval s podporou Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR.

Kaviarenska - prelom 19 a 20 stor

Rozkovany

Svadba Presov 1940

Tkanie

Pamatna tabula Fintice